کویت مهتر دوره ای شورای امن شد

بوسیله گزارش ایسنا بوسیله نقل از اسپوتنیک، قرار است امروز (شنبه) کویتبه جای اندونزی ریاست حوالی ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده بگیرد.

بزرگواری شورای زنهار سازمان ملل هر ماه بوسیله یکی از اعضا داده می شود.

صبر است داخل ماه ژوئیه پرو جایگزین کویت شود.