خواب بی کیفیت فشار خون را افزایش می دهد

بر اساس مطالعات قبلی، ناچیز خوابی و خواببی چونی از عوامل بروز سکته مغزی، حمله قلبی و مصیبت های قلبی عروقی است. گرچه این ربط تایید شده، ولی علت آن تا امروز ناشناخته بود.

محققان دانشگاه آریزونا به اراده مطالعه رویا بی کیفیت و تماس آن با بیماری های قلبی، ۳۰۰ زن و مرد ۲۱ تا ۷۰ ساله را مورد بررسی دقیق صبر دادند. این افراد سابقه هیچ وضع بلای ناگهانی قلبی نداشتند. فشار خون این افراد به طور مداوم معاینه شد و نتایج نشان داد کمینه خوابی منجر به تکثیر فشار خون می شود و فشار خون مهمترین عامل ابراز بلای ناگهانی های قلبی و سکته مغزی است.

فشار خون نیرویی است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها متوجه می شود تا خون تو سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در طول زمان مدلل سرمد بماند، بدن با مشکلات زیادی روبرو می شود. فشار خون مهمترین عامل بروز بیماری های قلبی و بیماری های قلبی مهمترین عامل مرگ و میر تو سراسر جهان است.

۱۱شب تا ۷ صبح نیکوترین زمان خواب است. مصرف غذای ریختگی سه ساعت قبل از خواب، دمای کم ارزش و حاضر بودن استفاده از تجهیزات الکترونیکی در حجره خواب نقش مهمی در خواب با کیفیت دارد.
کنار اساس آمار ۱۵ تا ۲۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی دستخوش اختلال خواب هستند.

نتایج این وارسی تو نشریه Psychosomatic Medicine منتشر شده است.